Lech Parell

 

Lech Parell

Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych

 

 

 

Lech Parell jest gdańszczaninem, społecznikiem, dziennikarzem i opozycjonistą w czasach PRL. Jako uczeń I LO w Gdańsku został członkiem szkolnej organizacji konspiracyjnej skupionej wokół pisma „Jedynka”. W drugiej połowie lat 80. związał się z Ruchem „Wolność i Pokój”. Brał udział w akcjach na rzecz prawa do sprzeciwu sumienia: prawa do odmowy służby wojskowej, a także przeciwko budowie elektrowni atomowej w Żarnowcu. W czasie strajków w 1988 roku był członkiem grup pomocy strajkowej. Za te działania był represjonowany przez władze.

 

W wolnej Polsce pracował przede wszystkim jako dziennikarz. Był m.in. pierwszym redaktorem naczelnym miesięcznika „30 Dni” a później zastępcą redaktora naczelnego oraz szefem działu opinii „Dziennika Bałtyckiego”. Od 2011 do 2016 był prezesem i redaktorem naczelnym publicznego Radia Gdańsk. W kolejnych latach był szefem Gdańskiego Centrum Multimedialnego, które wydaje miejski portal gdansk.pl. W tym czasie współorganizował obchody rocznicowe wybuchu II wojny światowej na Westerplatte i pod gmachem Poczty Polskiej w Gdańsku, a także obchody rocznicowe Sierpnia 1980, Grudnia 1970 oraz uroczystości upamiętniające Pawła Adamowicza, zamordowanego prezydenta Gdańska.

 

Aktywnie działa społecznie. Od 2003 do 2024 roku był prezesem Stowarzyszenia SUM, które organizuje w Gdańsku „Paradę Niepodległości”. Stanowi ona obywatelskie obchody Święta Niepodległości w dniu 11 listopada i gromadzi corocznie 20-30 tys. uczestników. Za te działania Stowarzyszenie zostało odznaczone przez Radę Miasta Gdańska Medalem ks. Mściwoja II.

W roku 2015 został członkiem Rady Kultury Gdańskiej oraz laureatem Nagrody Artystycznej Gdańskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuki w dziedzinie dziennikarstwa.

 

Za działalność opozycyjną w latach PRL odznaczony został Krzyżem Wolności i Solidarności a za dokonania na rzecz mediów w Polsce Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Prywatnie jest zapalonym żeglarzem.


nr 7 (403) Lipiec

K07