Z głębokim smutkiem zawiadamiam,

że 9 marca 2023 roku zmarł

 

ŚP

por. Jan Filipiak

ps. „Osinczak”

 

urodzony 10 marca 1927 roku w Siemiatyczach.

Od marca 1945 roku działał w strukturze

Okręgu Białystok Narodowych Sił Zbrojnych.

Żołnierz oddziału partyzanckiego NSZ

dowodzonego przez Aleksandra Olędzkiego „Tatara”.

Uczestnik walk antykomunistycznego podziemia

na terenie powiatów siemiatyckiego i bielskiego.

W sierpniu 1945 roku aresztowany przez Urząd Bezpieczeństwa.

W kwietniu 1946 roku skazany na karę śmierci,

zamienioną następnie na dziesięć lat pozbawienia wolności.

Wyrok odbywał w Białymstoku, we Wronkach, Potulicach,

Grudziądzu oraz Ośrodku Pracy Więźniów w Jelczu.

W październiku 1953 roku po ułaskawieniu

został zwolniony z więzienia.

Do 1980 roku inwigilowany i szykanowany

przez komunistyczny aparat bezpieczeństwa.

 

Uhonorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

 

Niech odpoczywa w Pokoju Wiecznym!

 

Cześć Jego Pamięci!

 

 

Jan Józef Kasprzyk

Szef Urzędu do Spraw Kombatantów

i Osób Represjonowanych

nr 2 (386) Luty 2023

 

2023.02