Z głębokim smutkiem zawiadamiam,

że 10 listopada 2022 roku zmarł

 

ŚP

Janusz Wiesław Adamczyk

ps. „Grom”

 

urodzony 27 listopada 1932 roku we Włoszczowie.

Od lutego 1948 roku działał na terenie powiatu częstochowskiego

w podziemnej młodzieżowej organizacji antykomunistycznej

„Młodzieżowy Ruch Oporu”.

W styczniu 1950 roku aresztowany przez funkcjonariuszy

komunistycznego aparatu bezpieczeństwa

i przesłuchiwany w PUBP w Częstochowie.

W lipcu 1950 roku skazany na trzy lata pozbawienia wolności

przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Kielcach.

Karę odbywał w więzieniu dla młodocianych w Jaworznie.

W październiku 1952 roku warunkowo zwolniony,

następnie szykanowany przez władze PRL.

 

Niech odpoczywa w Pokoju Wiecznym!

 

Cześć Jego Pamięci!

 

 

Jan Józef Kasprzyk

Szef Urzędu do Spraw Kombatantów

i Osób Represjonowanych