Z głębokim smutkiem

przyjąłem wiadomość o śmierci

 

ŚP

Ryszarda Tyborskiego

 

wieloletniego prezesa Związku Solidarności Polskich Kombatantów,

urodzonego 12 stycznia 1942 roku w Wolności k. Chojnic.

W latach 1943-1944 więziony był wraz z rodziną

w niemieckim obozie w Potulicach.

W grudniu 1970 roku uczestniczył

w gdańskich protestach robotniczych.

W latach 1971-1989 współpracował ze strukturami

opozycji demokratycznej na Wybrzeżu.

 

Niech odpoczywa w Pokoju Wiecznym!

 

Cześć Jego Pamięci!

 

 

Jan Józef Kasprzyk

Szef Urzędu do Spraw Kombatantów

i Osób Represjonowanych