Z głębokim smutkiem zawiadamiam,
że 8 lutego 2024 roku zmarł

 

ŚP
Sławomir Witold Dutkiewicz

 

urodzony 18 listopada 1963 roku w Chorzowie.

Z głębokim smutkiem zawiadamiam,
że 25 stycznia 2024 roku zmarł

 

ŚP
mjr Stanisław Szatkowski

 

urodzony 15 listopada 1932 roku w Kossakach k. Jedwabnego.

Z głębokim smutkiem zawiadamiam,
że 25 stycznia 2024 roku zmarł

 

ŚP
Władysław Henryk Czyżewski

 

urodzony 14 czerwca 1933 roku w Horodecznie na Polesiu.

Z głębokim smutkiem zawiadamiam,
że 24 stycznia 2024 roku zmarł

ŚP
kpt. Jan Kowalczys
ps. „Śmiały”

 

urodzony 27 października 1927 roku w Rakliszkach k. Lidy.

Z głębokim smutkiem zawiadamiam,
że 18 stycznia 2024 roku zmarł

 

ŚP
Bogdan Tadeusz Ciszak

 

urodzony 11 października 1953 roku w Poznaniu.

Z głębokim smutkiem zawiadamiam,
że 8 stycznia 2024 roku zmarł

 

ŚP
ppłk Zbigniew Piasecki
ps. „Czekolada”

 

urodzony 27 maja 1927 roku w Warszawie.

Z głębokim smutkiem
przyjąłem wiadomość o śmierci

ŚP
ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego

 

kapłana, działacza społecznego, pisarza,

poety i uczestnika opozycji antykomunistycznej,
urodzonego 7 września 1956 roku w Krakowie.

Z głębokim smutkiem zawiadamiam,
że 3 stycznia 2024 roku zmarł

ŚP
kpt. Wiesław Kapergren

 

urodzony 19 marca 1933 roku w Szycach k. Krakowa.

Z głębokim smutkiem zawiadamiam,

że 31 grudnia 2023 roku zmarł w Kanadzie

 

ŚP

por. Willie Glaser

 

urodzony 8 stycznia 1921 roku w Fürth w Bawarii.

Z głębokim smutkiem zawiadamiam,
że 25 grudnia 2023 roku zmarła

 

ŚP
Jadwiga Szymonik

 

urodzona 1 lutego 1948 roku w Łosicach k. Wrocławia.

nr 12 (396) Grudzień 2023

 

 

202312

nr 11 (395) Listopad 2023

 

202311