Z głębokim smutkiem zawiadamiam,

że 13 stycznia 2023 roku zmarł w Bytomiu

 

ŚP

Zenon Pigoń

 

urodzony 29 czerwca 1940 roku w Radziwiłłowie k. Równego.

Z głębokim smutkiem zawiadamiam,

że 11 stycznia 2023 roku zmarł w Katowicach

 

ŚP

Jan Ludwiczak

 

urodzony 1 maja 1937 roku w Pecnej k. Poznania.

Z głębokim smutkiem zawiadamiam,

że 19 grudnia 2022 roku zmarł w Wielkiej Brytanii

 

ŚP

mjr Zbigniew Mieczkowski

 

urodzony 22 czerwca 1922 roku w Dzierżanowie k. Płocka.

Z głębokim smutkiem zawiadamiam,

że 4 stycznia 2023 roku zmarł

 

ŚP

gen. bryg. Jan Henryk Podhorski

ps. „Zygzak”, „Marciniak”

 

urodzony 21 czerwca 1921 roku w Budzyniu k. Chodzieży.

Z głębokim smutkiem zawiadamiam,

że 26 grudnia 2022 roku zmarł

 

ŚP

ppor. Jerzy Stokowski

 

urodzony 5 listopada 1933 roku w Warszawie.

Z głębokim smutkiem zawiadamiam,

że 23 grudnia 2022 roku zmarł w Stoneham pod Bostonem

 

ŚP

Lech Sobieszek

 

urodzony 23 października 1945 roku w Wałbrzychu.

Z głębokim smutkiem zawiadamiam,

że 31 grudnia 2022 roku zmarł

 

ŚP

mjr Eugeniusz Siemaszko

ps. „Bil”

 

urodzony 5 stycznia 1929 roku w Wilnie.

Z głębokim smutkiem

przyjąłem wiadomość o śmierci

 

ŚP

Emiliana Kazimierza Kamińskiego

 

wybitnego aktora, reżysera i wokalisty,

urodzonego 10 lipca 1952 roku w Warszawie.

Z głębokim smutkiem

przyjąłem wiadomość o śmierci

 

ŚP

ppor. Waleriana Tymińskiego

 

urodzonego 6 czerwca 1924 roku w Konnej k. Wołkowyska.

Z głębokim smutkiem zawiadamiam,

że w dniu 1 grudnia 2022 roku zmarła

 

 ŚP

płk Danuta Felicja Szyksznian-Ossowska

ps. „Szarotka”, „Sarenka

 

urodzona 7 czerwca 1925 roku w Krakowie.