Deklaracja dostępności Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

 

Status pod względem zgodności z ustawą

 

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Opisy wyjaśniające, co zawiera fotografia, nie zawsze są na bieżąco umieszczane przy zdjęciach.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

 

 

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 

 

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Aleksandra Trzybińska.
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 223367783

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
 • Adres: ul. Wspólna 2/4
  00-926 Warszawa
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 222767777

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

 

Dostępność architektoniczna

 

Informacje ogólne

 1. Recepcja oraz Punkt informacyjny (Punkt obsługi interesantów i odbioru korespondencji) znajdują się w siedzibie Urzędu przy ul. Wspólnej 2/4 w Warszawie (wejście do Punktu informacyjnego znajduje się od strony ul. Żurawiej).
 2. Miejsca parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych znajdują się w bezpośredniej okolicy nieruchomości użytkowanej przez Urząd (od strony ul. Żurawiej i od strony ul. Wspólnej).
 3. Istnieje możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego albo przeszkolonego pracownika, po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby w dowolnej formie na minimum 3 dni robocze przed planowanym terminem kontaktu i wskazaniu wybranej metody komunikowania się (polski język migowy (PJM), system językowo – migowy (SJM) albo sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN)). 
 4. Istnieje możliwość wstępu do budynku z psem asystującym.

Opis dostępności budynku

Obiekt zlokalizowany przy ul. Wspólnej 2/4 posiada wejście również od strony ul. Żurawiej (wejście przy ul. Wspólnej 2 posiada automatyczne drzwi wejściowe, pozostałe wejścia nie posiadają drzwi otwieranych automatycznie).

Wejście do budynku z poziomu terenu, podjazdy, bramki, windy. Szerokość wszystkich wejść, bramek oraz wind umożliwia wjazd wózkiem inwalidzkim.

Recepcja mieści się na parterze. Punkt informacyjny znajduje się na poziomie tzw. niskiego parteru – zjazd do Punktu wyposażony jest w samoobsługową specjalistyczną windę dla niepełnosprawnych. Na każdym piętrze znajduje się co najmniej jeden sanitariat w pełni przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Pokoje biurowe UdSKiOR mieszczą się na I i III piętrze budynku i posiadają drzwi, których szerokość pozwala na wjazd wózkiem inwalidzkim. W sali konferencyjnej Urzędu oraz w recepcji znajduje się pętla indukcyjna.

 

 

Udogodnienia

 

 

 • Na stronie internetowej istnieje możliwość zmiany koloru tła i tekstu oraz rozmiaru czcionki (symbole przedstawiające oko i litery „A” w prawym górnym rogu ekranu).
 • Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych.
 • Istnieje możliwość kontaktu z tłumaczem języka migowego online za pośrednictwem programu Skype.

nr 7 (403) Lipiec

K07