Kalendarz wydarzeń

Wydarzenia dla
Poniedziałek, 17. Czerwiec 2024
wieczne
  • Kartka z kalendarza

    1908 – we Lwowie z inicjatywy Józefa Piłsudskiego powołany został Związek Walki Czynnej, tajna organizacja, której celem było „prowadzenie poza granicami caratu robót przygotowawczych oraz wykształcenie organizatorów i kierowników dla przyszłego powstania zbrojnego w zaborze rosyjskim”. Na czele ZWC stanął Kazimierz Sosnkowski. ZWC miał charakter kadrowy i ze względu na warunki konspiracyjne liczył ponad 200 członków. W tym samym czasie, również we Lwowie, z inicjatywy Wawrzyńca Dayczaka zawiązane zostały Drużyny Bartoszowe, zrzeszające młodzież studencką pochodzącą ze środowisk wiejskich.

    1934 – Prezydent RP wydał rozporządzenie o utworzeniu w Berezie Kartuskiej na Polesiu miejsca odosobnienia dla osób zagrażających bezpieczeństwu i porządkowi publicznemu.
nr 7 (403) Lipiec

K07