Przebywający z wizytą w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej minister Kasprzyk odwiedził Polską Sobotnią Szkołę im. Dywizjonu 303 w Sutton, gdzie kształci się około 200 dzieci i młodzieży w wieku od 3 do 16 lat a uczniowie poznają język ojczysty, historię Polski oraz jej kulturę.

 

Podczas sobotniego spotkania w polskiej placówce edukacyjnej noszącej imię najskuteczniejszego podczas Bitwy o Anglię dywizjonu myśliwskiego szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych odznaczył placówkę Medalem „Pro Bono Poloniae” oraz wręczył jej dyrektorowi i nauczycielom Medale Komisji Edukacji Narodowej w imieniu ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka. Odznaczenie za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania odebrali dyrektor Sebastian Wopiński, wicedyrektor Sonia Wojciechowska, wicedyrektor ds. pedagogicznych Anna Gniazdowska-Reinfuss, Dorota Adamska, Justyna Gillmeister i Grażyna Wójcicka.

 

Jan Józef Kasprzyk w swoim przemówieniu dziękował kadrze szkoły za ich pracę: – Cieszę się bardzo, że mogę się dzisiaj z Państwem spotkać w murach tej Sobotniej Polskiej Szkoły noszącej imię Dywizjonu 303. Cieszę się, że mogłem w imieniu własnym jak również ministra edukacji i nauki podziękować tym wszystkim, którzy prowadzą w murach tej szkoły tak wspaniałą pracę nie tylko na rzecz wykształcenia młodych ludzi ale przede wszystkim pracę na rzecz wychowania młodego pokolenia Polaków w duchu tych wartości, które były udziałem m.in. pokolenia żołnierzy Dywizjonu 303 i innych żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych walczących o wolność Polski i Europy w latach drugiej wojny światowej.

 

Szef Urzędu podkreślał również jak ważne w kształtowaniu wspólnoty narodowej jest wychowywanie młodego pokolenia w duchu wartości bohaterskich pokoleń Polaków, którzy ponad 80 lat temu walczyli w obronie Wysp Brytyjskich: – Cieszę się, że szkoła ta już od 7 lat prowadzi tak wspaniałą pracę wychowującą i kształcącą młodych Polaków mieszkających tutaj w Wielkiej Brytanii. Serdecznie za to wszystko, co Państwo czynią dziękuję i gratuluję. Jestem głęboko przekonany, że czynią Państwo wszystko aby Ci najmłodsi czuli dumę z tego, że są Polakami bo przecież warto być Polakiem jak mówił śp. prezydent Lech Kaczyński. Trzeba być dumnym z tego, że jest się Polakiem. To my Polacy na przestrzeni dziesięcioleci a nawet setek lat dawaliśmy przykłady ogromnego bohaterstwa walcząc „za naszą i waszą wolność”. Z naszego rodu wywodziło się tak wielu wybitnych obywateli świata dzięki którym rozwinęła się nauka, kultura i inne dziedziny życia społecznego. Bądźcie dumni z tego, że jesteście Polakami i że chodzicie do szkoły noszącej imię Dywizjonu 303, któremu Polska i Wielka Brytania tak wiele zawdzięczają.

 

– Życzę Państwu, dyrektorowi, nauczycielom, rodzicom i przede wszystkim wam drogie dzieci samych sukcesów. Zwłaszcza wam młodym życzę sukcesów w zdobywaniu wiedzy i całym procesie wychowawczym, który – mam głęboką nadzieję – ukształtuje was na dzielnych i wspaniałych ludzi do których należeć będzie przyszłość Polski, Wielkiej Brytanii i świata. Niech Wam Pan Bóg błogosławi! – zakończył.

 

Zwieńczeniem sobotniej uroczystości był występ artystyczny nawiązujący do historii Polski przygotowany specjalnie na tę okazję przez uczniów szkoły noszącej imię najskuteczniejszego podczas Bitwy o Anglię dywizjonu myśliwskiego. Pomimo tego, że Polskę i Wielką Brytanię dzieli przeszło 1000 km to miejscowa Polonia nie zapomina o swoich korzeniach i potrafi stworzyć namiastkę Ojczyzny na brytyjskiej ziemi.

 


nr 12 (396) Grudzień 2023

 

 

202312

nr 11 (395) Listopad 2023

 

202311