18 listopada br. szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk uczestniczył w obchodach święta 1. Warszawskiej Brygady Pancernej im. generała Tadeusza Kościuszki. Uroczystości były doskonałą okazją do uhonorowania zasłużonych żołnierzy.
 
Obchody rozpoczęły się od złożenia meldunku i odegrania Hymnu Rzeczypospolitej. Po przywitaniu zebranych na placu apelowym przez Dowódcę 1BPanc. płk. Artura Kozłowskiego minister Kasprzyk uhonorował zasłużonych żołnierzy. Podczas uroczystej ceremonii medale Pro Patria za kultywowanie pamięci o walce o niepodległość Ojczyzny otrzymali: por. Katarzyna Dembińska, por. Wojciech Królikowski, ppłk Marcin Krzemiński, ppłk Mikołaj Samarcew i płk Renart Skrzypczak. Medalem Pro Bono Poloniae za krzewienie postaw patriotycznych i kultywowanie oraz popularyzację wiedzy o tradycjach niepodległościowych minister wyróżnił por. Jacka Piotrowskiego.
 
To ważne, aby współczesne siły zbrojne nawiązywały w swojej tradycji, do tysiącletniej tradycji oręża polskiego. W ten sposób zakorzeniamy współczesne Siły Zbrojne w historii chwalebnej, w historii dumnej, bo to dzięki Wojsku Polskiemu mogliśmy przez wieki wykuwać należne nam miejsce na mapie Europy i świata, a także bronić lub odzyskać utraconą Niepodległość. Cieszę się, że mogę spotkać się z Państwem i życzyć dobrej i owocnej służby dla Rzeczypospolitej. Rzeczypospolitej, która cieszy się wolnością, ale która musi pamiętać, że wolność nie jest dana raz na zawsze i że wolności trzeba bronić A czynić to będą również w każdym wymiarze żołnierze Wojska Polskiego, także w czasach pokoju umacniając siłę wewnętrzną Rzeczypospolitej - mówił do żołnieży jednostek pancernych z Wesołej minister Kasprzyk
 
Szef UdSKiOR odwołał się także do słów Marszałka Józefa Piłsudskiego kirowanych do żołnierzy.
Rzeczą żołnierza jest stworzyć dla Ojczyzny piorun, który błyska w czas pokoju, ale kiedy trzeba potrafi uderzyć. Życzę Państwu dobrej służby dla Rzeczypospolitej! - zakończył minister.
 
Po przemówieniach dowódców 18. Dywizji Zmechanizaowanej gen. bryg. Arkadiusza Szkutnika oraz 1. Warszawskiej Brygady pancernej płk. Artura Kozłowskiego przystąpiono do wręczenia Odznak Pamiątkowych, rozkazów i podziękowań. Uroczystości zwieńczyła defilada wojskowa oraz koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu Orkiestry Reprezentacyjnej Wojska Polskiego.

nr 10 (394) Październik 2023

202310