Previous Next Play Pause
1 2 3 4

Uprzejmie informujemy, że Punkt Informacyjny Urzędu jest czynny w dniach: poniedziałek – piątek w godz. 8.15 – 16.15
(przerwa w godz. 13.00 – 13.30).

 

Zachęcamy Państwa do kontaktu z Urzędem pod nr tel. 22 276 77 77 lub adres e-mail: [email protected].


Dodatkowe numery telefonów do kontaktów: 22 276 77 48, 22 276 77 72, 22 276 77 47, 22 276 77 51, 22 276 77 55.


 

Lista podmiotów, których oferty zostały negatywnie rozpatrzone lub podlegały odrzuceniu  w wyniku rozstrzygnięcia Otwartego Konkursu Ofert na działalność dokumentacyjną i wydawniczą związaną z kultywowaniem i upowszechnianiem tradycji walk o niepodległość i suwerenność RP oraz pamięci o ofiarach wojny i okresu powojennego w 2021 roku

 

Lista podmiotów, których oferty zostały negatywnie rozpatrzone na posiedzeniu Komisji.

Lp. Nazwa podmiotu Nazwa zadania

Kwota przyznanej dotacji

(w zł)

Stowarzyszenie "Rodzina Policyjna 1939" w Łodzi Upamiętnianie ofiar Zbrodni Katyńskiej
w ramach wydawnictwa "Widziani oczami pokoleń. Funkcjonariusze Policji Państwowej - ofiary Zbrodni Katyńskiej" wydanie rozszerzone i uzupełnione
0,00 zł
Fundacja Wspólnota Pokoleń Ta historia. Historia ma twarz kobiet 0,00 zł
Fundacja Proscenium Kościół na Boernerowie - film dokumentalny 0,00 zł
Maria Przybyszewska KSIĘGARNIA Artykuły Piśmiennicze i Szkolne Stanisław Przybyszewski Dowódcy artylerii Wojska Polskiego 1918-1947 0,00 zł
Stowarzyszenie "Polska Wieś" Bohaterowie Katynia pochodzący
z Wąwolnicy
0,00 zł
Stowarzyszenie Niezłomna Polska - Dobre Słowo "Pamięć zawsze żywa" 0,00 zł
Stowarzyszenie "Polska Wieś" Bohaterowie z przeszłości 0,00 zł
Stowarzyszenie "Polska Wieś" Prymas Wyszyński obrońca Ojczyzny 0,00 zł
Stowarzyszenie Parafiada im. św. Józefa Kalasancjusza I tylko pamięć - film upowszechniający kultywowanie pamięci o Ofiarach Zbrodni Katyńskiej 0,00 zł
Stowarzyszenie Historyczne "OSORYA" Biuletyn historyczny "Osorya" 0,00 zł
Stowarzyszenie Nauka Bliżej Nas Książka "Wrzesień 39 w pamięci dzieci ofiar NKWD" II wydanie poprawione 0,00 zł
Fundacja Wolność i Pokój Publikacja książki pt. "Ułan Krechowiecki - wspomnienia Wacława Kapsy, opracowane
i uzupełnione przez Jarosława Kapsę
0,00 zł
Stowarzyszenie Niezłomna Polska - Dobre Słowo Myśmy wciąż do Niepodległej szli… 0,00 zł
Varia Fundacja Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego Powstańcza tożsamość Powiśla 0,00 zł
Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Regiony "Józef Drogoń. Wspomnienia z Wolnych Związków Zawodowych, Solidarności i podziemia." 0,00 zł
Fundacja Historia.pl Wydanie książki "Zabić aby żyć". Stefana F. Gazeła 0,00 zł
Towarzystwo Naukowe im. I.J. Paderewskiego Odsłaniając kurtynę milczenia - film o Powstaniu Poznańskim 1956 0,00 zł
Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Regiony Ostatni Bohaterowie Małopolski oraz ich rodziny - notacje filmowe i udostępnienie 0,00 zł
Stowarzyszenie Więzionych Internowanych i Represjonowanych "WIR" "JAGUAR" 0,00 zł
Stowarzyszenie "Polska Wieś" Kobiety w obozach koncentracyjnych 0,00 zł
Stowarzyszenie "Polska Wieś" Kresowe retrospekcje 0,00 zł
Stowarzyszenie "Polska Wieś" Albert Chmielowski - Powstaniec Styczniowy 0,00 zł
Stowarzyszenie "Polska Wieś" Nie o zemstę, lecz o prawdę i pamięć wołają ofiary… 0,00 zł
Stowarzyszenie Niezłomna Polska - Dobre Słowo Poeta Terasa Szewczenko - antypolski bohater 0,00 zł
Fundacja Sztuka Śląscy bohaterowie walk o niepodległość 0,00 zł
Fundacja Ari Ari Wędrowna wystawa: 1918-1920 na Kujawach
i Ziemi Dobrzyńskiej
0,00 zł
Fundacja Generał Elżbiety Zawackiej. Archiwum i Muzeum Pomorskie Armii Krajowej i Wojskowej Służby Polek Wydruk publikacji naukowej pt. "Więźniowie policyjni w KL Stutthof (w świetle dokumentów i relacji) 0,00 zł
Oficyna Wydawnicza RYTM Sp. z o.o. Publikacja książki Piotr Jaroszewicz (1909-1992). Krótki rys biograficzny (tytuł roboczy) autorstwa Mariusza Głuszki 0,00 zł
Oficyna Wydawnicza RYTM Sp. z o.o. Publikacja książki Suita z czasów wojny (tytuł roboczy) autorstwa Agnieszki Lewandowskiej-Kąkol 0,00 zł
Oficyna Wydawnicza RYTM Sp. z o.o. Publikacja książki "Książe Franciszek Ksawery Drucki-Lubecki" (tytuł roboczy) autorstwa Mariusza Głuszki 0,00 zł
Oficyna Editions Spotkania Sp. z o. o. Pierwsze krajowe wydanie książki Krzysztofa A. Jeżewskiego pod roboczym tytułem "Kronika poetycka życia Józefa Piłsudskiego" 0,00 zł
Stowarzyszenie Grupa Historyczna Niepodległość Wystawa 10 LAT "KU CHWALE OJCZYZNY
I JEJ BOHATERÓW" Wystawa z okazji 10-lecia powstania i działalności Grupy Historycznej NIEPODLEGŁOŚĆ
0,00 zł
Fundacja Kawalerii Ochotniczej przy Stajni Carino w Gulinie "Misja: osłaniać desant!" - Polskie jednostki
w walkach o Dieppe, 19 sierpnia 1942 rok.
0,00 zł
Stowarzyszenie Historia Koluszek Upamiętnianie więźniów obozu pracy przymusowej "Baudienst" w Kaletniku oraz partyzantów z Oddziału Partyzanckiego "Sama" w ramach publikacji "Baudienst Kaletnik. Obóz pracy przymusowej" 0,00 zł
Stowarzyszenie Historia Koluszek Tajne nauczanie w Koluszkach podczas drugiej wojny światowej 0,00 zł
Związek Sybiraków Zarząd Główny Wydanie publikacji "Sybir największe więzienie świata" - dodruk 0,00 zł
Związek Sybiraków Zarząd Główny Wydanie publikacji "Sybir w poszukiwaniu historii" 0,00 zł
Fundacja AVE Niezłomny Major 0,00 zł
Graf_ika Usługi Wydawnicze Iwona Knechta Polska w latach Wojny Światowej w kraju i na obczyźnie. Pamiątkowy zbiór fotografii
i dokumentów. Zebrał i ułożył Maciej Wieliczko - reprint albumu wydanego w 1930 r.
0,00 zł
Graf_ika Usługi Wydawnicze Iwona Knechta Wydanie książki pt. BYKOWNIA - CZWARTY CMENTARZ KATYŃSKI - OSTATNI ŚWIADKOWIE, Doroty Pawlak 0,00 zł
Graf_ika Usługi Wydawnicze Iwona Knechta Wspomnienia Bohdana J. Austa, pod redakcją Anny Śleszyńskiej 0,00 zł
FUNDACJA PRO PATRIA SEMPER Bohaterowie tarnowskiej "Solidarności" - notacje filmowe 0,00 zł
Polska Fundacja Kościuszkowska Wydanie książki pt. "Kosynierzy w dziejach Polski" 0,00 zł
Wytwórnia Filmów Oświatowych Sp. z o.o. Realizacja filmu dokumentalnego pt. "KAMIENIE WOŁAĆ BĘDĄ" 0,00 zł
Stowarzyszenie "Polska Wieś" Krzysztof Kamil Baczyński dla Niepodległej 0,00 zł
"Cymelium" Fundacja Ratowania Dziedzictwa Narodowego Opracowanie i wydanie tomu poezji patriotycznej pt. BÓG MÓJ I OJCZYZNA Wybór wierszy Tadeusz Radomyski 0,00 zł
Stowarzyszenie Maj 77 Dzieła Szpota w audiobooku - dzieła Janusza Szpotańskiego 0,00 zł
Księży Młyn Dom Wydawniczy Michał Koliński Wydanie książki Henryka Berezowskiego "Radiostacja Gliwice" 0,00 zł
Stowarzyszenie "Polska Wieś" Notacja filmowa pt. "Ks. prałat Józef Gorajek - Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata" 0,00 zł
Wydawnictwo Marron Sp. z o.o. Edycja książki "Tadeusz Zawadzki >>Zośka<<" 0,00 zł
Fundacja im. Kazimierza Wielkiego Wspomnienia żołnierzy Brygady Świętokrzyskiej NSZ 0,00 zł
Fundacja In Blessed Art. "Zapomniani NIEZAPOMNIANI" wydanie broszury z materiałami wideo 0,00 zł
"Norbertinum" Wydawnictwo-Drukarnia-Księgarnia spółka z o.o, Wydawnictwo książki: Zdzisław Wojtowicz "Zawisza Czarny"(tytuł roboczy) 0,00 zł
"Norbertinum" Wydawnictwo-Drukarnia-Księgarnia spółka z o.o, Wydanie książki: Hanna Maria Janina Kasperska, "Niezatarty powiew przeszłości" (tytuł roboty) 0,00 zł
Sigillum Piotr Gawryszczak Wydanie książki p. Edmunda Brożka pt. Wspomnienia żołnierza Obwodu Włodawa AK i WiN 0,00 zł
Stowarzyszenie Mohort Pamięci Wystawa fotografii "Niemieckie miejsca zagłady obywateli II RP"/ "German death sites of Polish citizens" 0,00 zł
Europejskie Ugrupowanie na Rzecz Edukacji i Kreowania Aktywności "Eureka" Śladami ewakuacji więźniów obozu Stutthof drogą morską przez Rugię do Danii w 1945 roku 0,00 zł

 

 

Lista podmiotów, których oferty podlegały odrzuceniu z przyczyn określonych w pkt. VI.5 ogłoszenia

Lp. Nazwa podmiotu Nazwa zadania Podstawa odrzucenia
1. Polska Fundacja Filmowa Publikacja o polskich Dipisach w Niemczech po II Wojnie Światowej

Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne.

2. Przemysław Rejer "Torpress" Agencja Wydawnicza Publikacja dokumentalnej książki "Żołnierze Zapomniani -Wojsko Ochotnicze Ziem Zachodnich 1939 -1942 Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne.

3.

Sało Prodakszyn Sp. Z o. o. Realizacja notacji filmowych upowszechniających uczestników walk niepodległościowych Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne.
 4. Zjednoczenie Łemków w Gorlicach Realizacja filmu upowszechniającego tradycję narodową i pielęgnującego polskość oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. Odrzucenie - oferta obejmuje zadanie spoza działalności statutowej oferenta.
 5. Fundacja Pomorska Inicjatywa Historyczna Publikacja pt. "Ludzie sierpnia '80 w Gdyni" Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne, brak wymaganych załączników.
 6. Stowarzyszenie "Bramy Pamięci Włodawa - Sobibór" Polskie Ofiary Holocaustu z Ziemi Włodawskiej Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne, brak wymaganych załączników.
 7. SuperConic Sp. z o.o. Realizacja filmu dokumentalnego pt. "NIEZNANY AUTOR" upowszechniającego tradycję narodową, historię Polski, pielęgnującego polskość oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne.
8. Polskie Towarzystwo Historyczne - Oddział Radomsko Publikacja książki Grzegorza Mieczyńskiego "Godzina, w której się krzywdy dopełniła miara". Wydarzenia lat 1860-1864 w Radomszczańskiem Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne.
9. KABART Film, Bronisław Bubiak Realizacja filmu dokumentalnego "PARAGRAF 58-1A-11" Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne.
10. Stowarzyszenie Represjonowanych w Stanie Wojennym Stan wojenny i okolice, zeszyt nr 2 Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne.
11. Fundacja "Wolność i Niepodległość" Notacja filmowa Tadeusz Denkowski Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne.
12. Stowarzyszenie im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Koszalinie Budowanie postaw patriotycznych poprzez wydanie książki pt. "PAMIĘĆ I TOŻSAMOŚĆ. Pomnik Ofiar bolszewizmu w Koszalinie" Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne.
13, Stowarzyszenie Historyczne Pochodnia "To, co po nas zostało" - wystawa czasowa i internetowa pamiątek kombatanckich ze zbiorów Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne. Oferta obejmuje więcej niż jedno przedsięwzięcie w zakresie zadań wymienionych w punkcie I ogłoszenia.
14. Marsz Szlakiem Pierwszej Kompanii Kadrowej Słuchowisko radiowe pt.: "Z orłem i szablą" Odrzucenie - oferta dotyczy zadania spoza zakresu zadań określonych w konkursie.
15. Zachodniopomorski Uniwersytet Ludowy - Fundacja Niepodległość - audiobook Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne. Oferta obejmuje zadanie spoza   działalności statutowej oferenta.
16. Stowarzyszenie Przyjazna Wieś Gębice Spotkanie z historią Gębic i jej rodakami Odrzucenie - oferta dotyczy zadania spoza zakresu zadań określonych w konkursie. Oferta zawiera uchybienia formalne.
17. Stowarzyszenie Nauka Bliżej Nas Kalendarz na rok 2022 upamiętniający Jeńców Ostaszowa - ofiary mordu NKWD z 1940 r. Odrzucenie - oferta dotyczy zadania spoza zakresu zadań określonych w konkursie. Oferta zawiera uchybienia formalne.
18. Sochaczewskie Wieczory Literackie "Atut" Historia oczami pokoleń Odrzucenie - oferta dotyczy zadania spoza zakresu zadań określonych w konkursie. Obejmuje więcej niż jedno przedsięwzięcie z zakresu zadań wymienionych w punkcie I Ogłoszenia. Oferta zawiera uchybienia formalne.
19. Stowarzyszenie INSPATIUM Szli tędy Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne.
20. Żywiecka Fundacja Rozwoju Wysłuchać świadków, pamiętać o tych, co zasnęli Odrzucenie - do oferty nie dołączono materiałów planowanych do umieszczenia na stronie.
 21. HEREDITAS POMERANIAE Dziedzictwo Pomorza Pułkownik Stanisław Pajęczyński - wspomnienia żołnierza Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne.
 22. Fundacja Wspierania Edukacji i Kultury "Synergia" Nieznani bohaterowie Małopolski Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne, brak wymaganych załączników oraz obejmuje więcej niż jedno przedsięwzięcie z zakresu zadań wymienionych w punkcie I Ogłoszenia.
 23. Stowarzyszenie Grupa Historyczna "zgrupowanie Radosław" Rajd Szlakiem Kurierów Tatrzańskich w kadrze Odrzucenie - oferta dotyczy zadania spoza zakresu zadań określonych w konkursie, zawiera uchybienia formalne.
 24. Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Musica Sacra w Białymstoku Marszałek z pejzażem miasta w tle Odrzucenie - oferta obejmuje zadanie spoza działalności statutowej oferenta.
 25. Stowarzyszenie Wolnego Słowa Szlakiem Piłsudskiego - przewodnik historyczny - kontynuacja (tom IV i tom V) Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne. Do oferty nie dołączono scenariusza wystawy. Oferta nie podpisana.
 26. Stowarzyszenie Wolnego Słowa Wolne słowo zza krat Odrzucenie - oferta obejmuje więcej niż jedno przedsięwzięcie w zakresie zadań określonych w ogłoszoeniu oko.
 27. Stowarzyszenie Kulturalno-Turystyczne VIATOR TejStory - cykl kilkuminutowych filmów syntetycznie opisujących sylwetki zapomnianych Wielkopolan, obrońców polskości w zaborze pruskim Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne. Oferta obejmuje więcej niż jedno przedsięwzięcie w zakresie zadań wymienionych w punkcie I ogłoszenia.
 28. Fundacja Historia.pl Wydanie książki Alfreda Wirskiego "Moje służba w Armii Czerwonej" Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne
 29. "Stowarzyszenie Kresy-Pamięć i Przyszłość" Wystawa pn. "Żołnierze Garnizonu Chełm w walce o niepodległość Polski" Odrzucenie - do oferty nie załączono wymaganego załącznika
 30. Wydawnictwo Szary Wilk Mieczysław Przebieglec Podkarpaccy Żołnierze Wyklęci Odrzucenie - do oferty nie dołączono maszynopisu pracy. Oferta zawiera uchybienia formalne.
 31. "Śląsk" Wydawnictwo Naukowe Publikacja monografii pióra prof.. Fr hab.. Zygmunta Woźniczki pt." Polska w oczach emigracji w Londynie, podziemia niepodległościowego i komunistów 1945-1947 Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne.
 32. Stowarzyszenie Thesaurus Silesiea -Skarb Śląski Publikacja monografii pióra prof.. Edwarda Długajczyka: Powstanie Śląskie i Plebiscyt Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne.
 33. Stowarzyszenie Polonia Kulturalna Książka o płk. Marianie Lisie-Jorwickim Odrzucenie - do oferty nie dołączono maszynopisu pracy .
 34. Fundacja Joachima Lelewela WILNO 1939 Odrzucenie - zadanie nie należy do działalności statutowej oferenta.
 35. Fundacja NIEZAPOMNIANE Tajne nauczanie w Koluszkach podczas drugiej wojny światowej Odrzucenie - do oferty nie dołączono maszynopisu pracy.
 36. Fundacja Generał Elżbiety Zawackiej. Archiwum i Muzeum Pomorskie Armii Krajowej i Wojskowej Służby Polek "Archiwum Ludwika Muzyczki" Odrzucenie - do oferty nie dołączono materiałów planowanych do publikacji.
 37. Klub Modelarstwa Sportowego w Kielcach "Polscy piloci w walce o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej. Interaktywna wystawa modeli latających" Odrzucenie - oferta obejmuje zadanie spoza działalności statutowej oferenta. Oferta zawiera uchybienia formalne.
 38. Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego Internowani Dzienniki, wspomnienia, dokumenty Cz. I: Nowy Wiśnicz - Załęże k. Rzeszowa Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne
 39. Fundacja Rozwoju Regionalnego Bielik "Miejsca pamięci polskich żołnierzy" internetowa mapa po miejscach pamięci o żołnierzach polskich poległych w czasie II wojny światowej Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne
 40. Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Nowym Sączu Wydanie publikacji popularnonaukowej - "Biografia Kazimierza Pierackiego" Odrzucenie - oferta złożona przed podmiot nieuprawniony - oddział. Oferta zawiera uchybienia formalne.
 41. Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej - Okręg Wielkopolski Śladem 1. Kompanii Skautowej Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne, brak wymaganych załączników.
 42. Stowarzyszenie Kawaleria Na "Wrześniowym Szlaku" Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne
 43. Fundacja Sztuk Krytycznych Kobiety z grupy "A" - sierpień 1952 marzec 1955 Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne
 44. Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Łodzi Publikacja monografii pt. Rekonstrukcja historyczna wybrane refleksje" autorstwa prof.. Dr hab.. "Jolanta A. Daszyńska" Odrzucenie - oferta złożona przed podmiot nieuprawniony - oddział
 45. Instytut Historyczny NN im. Andrzeja Ostoja Owsianego "Dokumentacja działalności niepodległościowej w czasach PRL" - Wortal internetowy - "Nestorzy nurtu niepodległościowego 1956-1979" -   Etap I Odrzucenie - zaprezentowanie w ofercie zadanie jest spoza zakresu zadań objętych konkursem.
 46. Fundacja Ośrodka Karta Akcja N w kwartalniku "Karta" Odrzucenie - do oferty nie dołączono matriałów planowanych do publikacji.
 47. Fundacja ABC - ADRIATYK, BAŁTYK, MORZE CZARNE "SZTAFETA POKOLEŃ 1939 R- 2021 R" Film dokumentalny wykorzystujący notacje z ostatnimi żyjącymi świadkami historii walk o niepodległość i suwerenność RP oraz pamięci o ofiarach wojny i okresu powojennego w 2021 roku Odrzucenie - do oferty nie dołączono scenariusza filmu.
 48. Stowarzyszenie Dumni z Polski Interaktywna Baza Pamięci Narodowej Odrzucenie - oferta dotyczy realizacji kilku przedsięwzięc. Brak scenariuszy odcinków.
 49. Stowarzyszenie Monopol Warszawski Projekt dokumentalistyczny "Jak warszawskie dzieci poszły w bój" Odrzucenie - do oferty nie dołączono materiałów planowanych do umieszczenia na stronie.
 50. Towarzystwo Inicjatyw Kulturalnych Działalność solidarnościowej i niepodległościowej działalności konspiracyjnej w regionie bydgoskim w latach 1976-1989 - wystawa formą ich upamiętnienia Odrzucenie - do oferty nie dołączono materiałów planowanych do publikacji.
 51. Stowarzyszenie Kibiców Sandencji Nowy Sącz "Sądeccy Kurierzy 1939-1944. Rycerze Granicy" Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne.
 52. Polska Fundacja Historyczna Wydanie książki "Czarna Trzynastka". Rzecz o przyjaźni i braterstwie Odrzucenie - do oferty nie dołączono masazynopisu pracy planowanej do wydania.
 53. Fundacja Promocji Solidarności "Największa zbrodnia stanu wojennego - pacyfikacja kopalni Wujek" - Film dokumentalny Odrzucenie - do oferty nie dołączono scenariusza filmu.
 54. Fundacja Solidarności Polsko-Czesko-Słowackiej Ogniwa - notacje filmowe Odrzucenie - oferta obejmuje zadanie spoza działalności statutowej oferenta.
 55. Fundacja Pamięci Narodów Wystawa Bohaterowie Zamojszczyzny Odrzucenie - oferta została złożona bez zachowania formy określonej w pkt. IV.1 ogłoszenia.
 56. Stowarzyszenie Zachowania Pamięci o Armii Krajowej Wystawa fotografii z okresu Powstania Warszawskiego Odrzucenie - oferta została złożona bez zachowania formy określonej w pkt. IV.1 ogłoszenia.
 57. Fundacja EMANIO ARCUS "Legionowo łączy pokolenia - ocalić od zapomnienia" Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne, brak wymaganych załączników.
 58. Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe im. Adolfa Hyły Gorlice - region wielu historii Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne. Oferta obejmuje więcej niż jedno przedsięwzięcie w zakresie zadań wymienionych w punkcie I ogłoszenia.
 59. Parafia Rzymskokatolicka Świętego Stanisława Kostki w Warszawie Ksiądz Jerzy Popiełuszko - działalność i prześladowanie w czasie stanu wojennego Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne.
 60. Stowarzyszenie Nowa Kultura i Edukacja Dziennik okupacyjny: Grodzisk Mazowiecki Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne, brak wymaganych załączników.
 61. Stowarzyszenie Szczep Niezłomnych Szare Szeregi 2021 - "Wierni całym życiem Bogu i Polsce" - wystawa Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne, brak wymaganych załączników - do oferty nie dołączono scenariusza wystawy z przykładowymi planszami.
 62. Stowarzyszenie Muzealna Grupa Historyczna Wirtualny spacer "Traktem Bohaterów Bitwy nad Bzurą 1939 r." Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne, brak wymaganych załączników - konspektu/scenariusza filmu wraz z wymaganymi informacjami.
 63. Chorągiew Mazowiecka Związek Harcerstwa Polskiego W kręgu Tadeusza Zawadzkiego "Zośki". Wystawa w 100. rocznicę urodzin bohatera Szarych Szeregów Odrzucenie - do oferty nie dołączono scenariusza wystawy.
 64. Fundacja Ośrodka Karta Opracowanie, digitalizacja i upowszechnienie kolekcji osobistej Wilhelminy Giedrys -   łączniczki Armii Krajowej na Wileńszczyźnie Odrzucenie - do oferty nie dołączono materiałów planowanych do publikacji.
 65. Stowarzyszenie Pamięci Tragedii Śląskiej 1945r oraz Familok Spółdzielnia Socjalna Tragedia Górnośląska 1945r na stronie www Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne, brak wymaganych załączników - do oferty nie dołączono scenariusza wystawy z przykładowymi planszami oraz brak umowy regulującej stosunki pomiędzy oferentami..
 66. Stowarzyszenie Pamięci Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej Bohaterowie Kresów Odrzucenie - do oferty nie załączono wymaganego załącznika oraz dotyczy realizcji dwóch zadań: książki i filmu
 67. Fundacja Instytut Białowieski Centrum Zrównoważonego Rozwoju "Okrągły stół dla Puszczy Białowieskiej. Wwww.FestiwalPuszczyBialowieskiej.pl Odrzucenie -   zadanie spoza zakresu zadań określonych w konkursie.
 68. Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych Skała Ocalić od Zapomnienia - historia Łopuszna w kadrze Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne. Oferta obejmuje więcej niż jedno przedsięwzięcie w zakresie zadań wymienionych w punkcie I ogłoszenia
 69. Stowarzyszenie NZS 1980 "Z Jedwabnego na Sybir. Wspomnienia Lucyny Ożarowskiej z domu Kalinowskiej" Odrzucenie - spoza działalności statutowej oferenta. Zwiera uchybienia formalne.
 70. Stowarzyszenie Communio Crucis im. św. Edyty Stein Patronki Europy Film dokumentalny "Do domu przez stepy i tajgę" Odrzucenie - oferta obejmuje zadanie spoza działalności statutowej oferenta. Oferta zwiera uchybienia formalne.
 71. Stowarzyszenie Hubalczycy 1939-1940 Rajd konny szlakiem Hubalczyków. Odkrywamy miejsca nam bliskie upamiętniające bohaterów naszej Małej Ojczyzny Odrzucenie - oferta zwiera uchybienia formalne. Zadanie spoza zakresu zadań określonych w konkursie.
 72. Fundacja Konkursu Historycznego Patria Nostra Konkurs filmowy Patria Nostra - VI edycja Mazowsze Odrzucenie - oferta zwiera uchybienia formalne. Zadanie spoza zakresu zadań określonych w konkursie. Obejmuje więcej niż jedno przedsięwzięcie z zakresu zadań wymienionych w punkcie I Ogłoszenia.
 73. Związek Strzelecki Instrukcja pracy Orląt Związku Strzeleckiego Odrzucenie - oferta zwiera uchybienia formalne. Zadanie spoza zakresu zadań określonych w konkursie.
 74. Muzeum im. Orła Białego Znam ten stan. Wystawa w 40. rocznicę ogłoszenia stanu wojennego z perspektywy mieszkańca Skarżyska-Kamiennej Odrzucenie - oferta zwiera uchybienia formalne. Brak scenariusza wystawy.
 75. Stowarzyszenie Sportowo-Jeździeckie im. 10 Pułku Ułanów Litewskich Historia Stowarzyszenia Sportowo-Jeździeckiego im. 10 Pułku Ułanów Litewskich w Grabowie Odrzucenie - oferta zwiera uchybienia formalne.
 76. Fundacja Pokolenia Kolumbów Włącz poezję! Audiobooki Kolumbów Odrzucenie - obejmuje więcej niż jedno przedsięwzięcie z zakresu zadań wymienionych w punkcie I Ogłoszenia, dotyczy zadania spoza zakresu zadań określonych w konkursie. Nie załączono wymaganych załączników.

Kalendarium

Wrzesień
P W Ś C Pt S N
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Pożegnania

Z głębokim żalem zawiadamiam,
że dnia 16 września 2023 roku zmarł w Reading
w Wielkiej Brytanii

 

ŚP
por. Witold Szmidt

 

urodzony 15 czerwca 1926 roku w Odelsku na Grodzieńszczyźnie.

Raport 2016-2023

202306