Z głębokim smutkiem zawiadamiam,

że 13 maja 2023 roku zmarła w Warszawie

 


ŚP

Anna Helena Branicka-Wolska

ps. „Późna”

 

urodzona 27 listopada 1924 roku w Wilanowie.

Od kwietnia 1942 roku łączniczka Armii Krajowej.

Służyła w plutonie 1707 w Rejonie V „Gątyń”

Obwodu VII „Obroża” Warszawskiego Okręgu AK.

2 sierpnia 1944 roku aresztowana przez Niemców

we współorganizowanym przez nią szpitalu polowym

na terenie pałacu wilanowskiego.

W styczniu 1945 roku aresztowana przez NKWD.

W lutym 1945 roku deportowana w głąb Rosji,

następnie więziona w Moskwie na Łubiance,

a od marca 1945 do września 1947 roku w Krasnogorsku.

W październiku 1947 roku powróciła do Warszawy,

gdzie była przez kilka dni przesłuchiwana

w areszcie Urzędu Bezpieczeństwa na warszawskiej Pradze.

 

Zasłużona w działalności na rzecz środowisk kombatanckich.

Współzałożycielka Związku Sybiraków.

 

Uhonorowana Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski,

Krzyżem Armii Krajowej,

francuskim Orderem Legii Honorowej

oraz innymi odznaczeniami.

 

Niech odpoczywa w Pokoju Wiecznym!

 

Cześć Jej Pamięci!

 

 

Jan Józef Kasprzyk

Szef Urzędu do Spraw Kombatantów

i Osób Represjonowanych

nr 5 (401) Maj

202405