Kalendarz wydarzeń

Wydarzenia dla
Środa, 13. Grudzień 2023
wieczne
  • Kartka z kalendarza

    1912 – w prasie galicyjskiej ukazała się odezwa Tymczasowej Komisji Skonfederowanych Stronnictw Niepodległościowych, w której apelowano, aby w przypadku wybuchu konfliktu międzynarodowego, naród polski wystąpił zbrojnie o wyzwolenie „Królestwa Polskiego z niewoli rosyjskiej”. Odezwa, pierwotnie skonfiskowana przez austriacką cenzurę, ukazała się dzięki interwencji polskich posłów Polskiej Partii Socjalno-Demokratycznej Galicji i Śląska Cieszyńskiego w parlamencie wiedeńskim.

    1981 – władze komunistyczne na czele z gen. Wojciechem Jaruzelskim, działając z pogwałceniem obowiązującego prawa, wprowadziły w Polsce stan wojenny (zniesiony 22 lipca 1983 r.), w wyniku którego zostało aresztowanych i internowanych ok. 10 tysięcy działaczy opozycji („Solidarności”, KPN), a ponad 150 osób zostało zamordowanych. Zintensyfikowano działania organów bezpieczeństwa, wzmożono cenzurę i inwigilację obywateli,  zdelegalizowano NSZZ „Solidarność”.
nr 1 (397) 2024 styczeń

 

2024 stycze