Previous Next Play Pause
1 2 3 4

 

Uprzejmie informujemy, że Punkt Informacyjny Urzędu jest czynny w dniach: poniedziałek – piątek w godz. 8.15 – 16.15
(przerwa w godz. 13.00 – 13.30).

 

Zachęcamy Państwa do kontaktu z Urzędem pod nr tel. 22 276 77 77 lub adres e-mail: [email protected].


Dodatkowe numery telefonów do kontaktów: 22 276 77 48, 22 276 77 72, 22 276 77 47, 22 276 77 51, 22 276 77 55.


Ustawa z 18 marca 2016 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 652), dzięki której osoby po 75. roku życia będą miały prawo do bezpłatnych leków, została opublikowana 12 maja 2016 roku.

 

Zgodnie z zapisami ww. ustawy osoby, które ukończyły 75 lat nabędą, z dniem wejścia w życie ustawy, prawo do bezpłatnego zaopatrzenia w leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne określone w wykazie leków refundowanych ogłaszanym przez ministra właściwego ds. zdrowia. Prawo to będzie realizowane na podstawie recepty wystawionej przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarkę podstawowej opieki zdrowotnej albo lekarza posiadającego prawo wykonywania zawodu, który zaprzestał wykonywania zawodu i wystawił receptę dla siebie albo dla małżonka, wstępnych lub zstępnych w linii prostej oraz rodzeństwa.

Według art. 5 ww. ustawy wykaz, o którym wyżej mowa, powinien zostać opublikowany do dnia 1 września br.

 

Zapewnienie osobom, które ukończyły 75. rok życia, bezpłatnego dostępu do lekarstw będzie istotnym uzupełnieniem dotychczas posiadanego przez kombatantów uprawnienia do leczenia poza kolejnością oraz może wpłynąć na poprawę jakości ich życia poprzez zmniejszenie wydatków na niezbędne leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne.

Kalendarium

Grudzień
P W Ś C Pt S N
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Pożegnania

Z głębokim smutkiem
przyjąłem wiadomość o śmierci

ŚP
mec. Waleriana Jana Piotrowskiego

 

wybitnego prawnika, polityka i działacza społecznego,
urodzonego 11 grudnia 1927 roku w Grodzisku Wielkopolskim.

nr 10 (394) Październik 2023

202310