Previous Next Play Pause
1 2 3 4

W sobotę 14 stycznia br. w Katedrze Polowej Wojska Polskiego w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia wyróżnień Ordynariatu Polowego „Benemerenti”. Wśród wyróżnionych znalazł się Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych, Caritas Polska Ordynariatu Polowego oraz ich przedstawiciele.

 

Kapituła uhonorowała Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych za zapewnianie niezbędnej pomocy walczącym o niepodległość Polski i ofiarom represji, pielęgnowanie pamięci o chwale polskiego oręża, działalność edukacyjną i formacyjną oraz współpracę z ordynariatem polowym w nadawaniu uroczystościom charakteru religijnego.

 

Laureaci otrzymali dyplomy i szklane statuetki, które przedstawiają warszawską Katedrę Polową Wojska Polskiego, i Medale Milito pro Christo (Walczę dla Chrystusa), przyznawane za dawanie świadectwa i zabieganie o to, aby duch Chrystusowy przemieniał duszę narodu oraz kształtował postawy społeczne ludzi polskiej ziemi.

 

To ogromne wyróżnienie i w ślad za nim idzie ogromna wdzięczność za dostrzeżenie tej pracy, tej służby, którą staramy się jako Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych codziennie czynić. Traktujemy misję Urzędu jako właśnie służbę skierowaną do tych dzięki którym jesteśmy wolni. Nie byłoby wolnej Polski, nie byłoby radości, która jest udziałem dnia dzisiejszego gdyby nie poświęcenie tych, którzy walczyli o wolna, suwerenną, niepodległą Rzeczpospolitą, gdyby nie weterani walk o niepodległość, gdyby nie ci, którzy stawali się rycerzami wolności w trakcie II wojny światowej, w czasie okupacji niemieckiej, sowieckiej w czasie zniewolenia komunistycznego. Staramy się codziennie nieść im pomoc i cieszymy się, że możemy też tę pomoc i wsparcie nieść we współpracy z Ordynariatem Polowym Wojska Polskiego. Niezwykle sobie to cenimy. Często spotykamy się tutaj na uroczystościach, które są tak ważne nie tylko dla weteranów, ale także dla nas. Jak bowiem mówił Józef Piłsudski: Naród, który traci pamięć przestaje być narodem, a staje się tylko zbiorowiskiem ludzi, którzy czasowo zajmują dane terytorium". My chcemy być narodem, a nie zbiorowiskiem ludzi. Naszą misją jest zatem również to by przejąć sztandar niepodległości od tych, którzy nieśli go dumnie i wysoko przez lata i trzymać go dumnie i wysoko teraz, a także co najważniejsze, przekazać go następnym pokoleniom tak aby naród trwał a Rzeczypospolita była wieczna. Bardzo serdecznie Księże Biskupie dziękujemy za to wyróżnienie. To dla nas ogromy honor i zobowiązanie. I w tym miejscu pragnę bardzo serdecznie podziękować moim najbliższym współpracownikom, którzy to odznaczenie otrzymali. Bez was nie byłoby ono możliwe powiedział w swym przemówieniu Jan Józef Kasprzyk.

 

Wręczeniu wyróżnień towarzyszył koncert kolęd i pieśni noworocznych w wykonaniu Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego. W tym roku podczas gali wystąpił także Dziewczęcy Chór Katedralny „PUELLAE ORANTES” z Tarnowa pod dyrekcją swego założyciela ks. Władysława Pachota w akompaniamencie kwartetu smyczkowego Apotheosis.